Entries by admin

Stihli jste podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob za rok 2018 do konce března? Pokud ne, čtěte dále…

Po přečtení nadpisu Vám blesklo hlavou, že jste letos úplně zapomněli podat daňové přiznání k dani z příjmu? Co teď, má ještě cenu jej rychle podat nebo už Vás pokuta za pozdě podané daňové přiznání nemine? Dle ustanovení § 136 odst. 1 daňového řádu se daňové přiznání k dani z příjmu podává nejpozději do 3 měsíců od uplynutí […]

Nejvyšší soud dal vodítko při určování výše nemajetkové újmy pozůstalým

Dne 19. 9. 2018 vydal Nejvyšší soud přelomové rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 894/2018, ve kterém blíže vyložil ustanovení § 2959 občanského zákoníku a zároveň stanovil základní zásady, podle kterých na příště soudy budou posuzovat nároky na náhradu nemajetkové újmy vzniklé při usmrcení nebo zvlášť těžkém ublížení na zdraví osoby blízké. Společně s dalšími proměnami soukromého […]

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Už jen pár dní zbývá pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Rozhodli jsme se Vám proto přinést krátký přehled nejdůležitějších informací k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí jsou předmětem daně pozemky na území České republiky, evidované v katastru nemovitostí a také zdanitelné stavby a jednotky na […]