Entries by admin

ČESKO-SLOVENSKO-NĚMECKÉ ADVOKÁTNÍ FÓRUM 2018

Saská advokátní komora ve spolupráci s Českou, Slovenskou a Bamberskou advokátní komorou uspořádali ve dnech 9. – 10. listopadu 2018 advokátní fórum. Celá akce se konala v německém Görlitzu a nesla téma Advokát jako podnikatel. Akce se účastníme pravidelně již několikátým rokem a díky ní navazujeme vždy nové spolupráce se zahraničními kolegy.

OUTLAW

Marketing a PR advokátních kanceláří a my byli zase u toho aneb další konference Outlaw 2018. Konference se konala v pražské kapli Sacre Coeur a byla určena všem, kteří chtějí lépe prodat své služby. Vystoupili zde různí odborníci, jak z marketingových společností, tak advokátních kanceláří.

Trestní právo daňové

  Dne 8. 11. 2018 pořádalo EPRAVO.CZ ve spolupráci s advokátní kanceláří Bříza & Trubač konferenci, která se týkala trestního práva daňového. Je všeobecně známo, že právě trestní právo daňové je nejvíce interdisciplinárním právem. Konference byla rozdělena do dvou bloků, přičemž v každém bloku vystoupilo několik odborníků. Mezi ně patří například prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, […]

19. Dny Evropského dopravního práva

Dne 4.-5.10.2018 jsme se zúčastnili konference 19. Dny Evropského dopravního práva, která se konala v italské Neapoli. Místo typických prostorů se celý program odehrál v bazilice S. Giovanni Maggiore. Hlavní témata konference: • Srovnání zákona o zmírnění ztrát v nárocích na újmu na zdraví • Významný vývoj evropského zákona o silničním provozu / Brexit • […]

39. Kongres právníků ADAC

Dne 20.-22.9.2018 jsme se zúčastnili 39. Kongresu právníků ADAC v Bremách. Byly zde diskutovány aktuální právní otázky týkající se nákupu automobilů, převod nároků na újmu na zdraví , nový charakter trestného řidičského zákazu. Na kongresu přednášeli Prof. Dr. Stefan Lorenz, Prof. Dr. Peter Köning.                

Závažné škody na zdraví v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Dne 20.9.2018 jsme se zúčastnili semináře Závažné škody na zdraví v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který se konal v Praze v hotelu Olympik. Program se skládal z pěti bodů: I. Aktuální statistika o škodách a vývoji POV II. Metodika Nejvyššího soudu ČR pro odškodňování bolestného a ZSU pohledem soudce III. Metodika Nejvyššího soudu ČR […]