Entries by admin

11.Wiener Versicherungstage

Dne 13.-14.9.2018 jsme se zúčastnili tradiční vídeňské akce v pojišťovnictví – 11.Wiener Versicherungstage. Seminář se konal v hotelu Austria Trend Hotel Park Royal Palace a byl zaměřen na vzdělání, prevenci pojistných podvodů a pojistné podvody.           

Advokát v digitálním věku

Dne 13.-14.9.2018 jsme se zúčastnili konference Advokát v digitálním věku, která se konala v hotelu Nikko v německém Düsseldorfu. Konference byla věnována aktuálním tématům a otázkám: „Jaký dopad bude mít GDPR na pracovní postupy právníků?“, „Které procesy v rámci human resources jsou nezbytné k posílení kanceláře/společnosti“, „Jakou roli bude hrát v právním poradenství automatizace, normalizace […]

Změny v systému ochranných známek

Dne 19. 9. 2018 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o ochranných známkách a zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Cílem návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) […]

Nový nález k nájmu náhradního vozidla při totální škodě

Ústavní soud ve svém Nálezu ze dne 24. července 2018, sp. zn. I. ÚS 3831/17, znovu otevřel problematiku účelně vynaložených nákladů za pronájem náhradního vozidla u škody vzniklé při autonehodě, která měla za důsledek tzv. totální škodu na poškozeném vozidle.  Předmětem zkoumání Ústavního soudu byla otázka, jak dlouhá doba trvání pronájmu se může považovat za […]

Zase rosteme, a proto hledáme koncipienta/ku pro pražskou pobočku

Jsme advokátní kancelář působící na trhu od roku 2001. Během této doby jsme si vybudovali stálou klientelu, se kterou spolupracujeme v řadě oblastí práva (např. obchodní, daňové, trestní, dědické, pracovní, rodinné atd.). Ve spolupráci s našimi zahraničními kolegy zajišťujeme rovněž právní a daňové poradenství zejména v německy hovořících částech Evropy tzv. z jedné ruky.   PROČ JÍT K NÁM? […]

Ústavní soud: při stanovení výše výživného je nutné zohlednit i vzdálenost mezi rodiči

Dne 19. 6. 2018 vydal Ústavní soud ČR nález pod sp. zn. I. ÚS 2996/17, v němž se mimo jiné dotkl otázky nákladů jednoho z rodičů vynaložených na cestování za dětmi, které jsou svěřeny do péče druhého z rodičů a mají bydliště v poměrně velké vzdálenosti v souvislosti se stanovení výše výživného. Krajský soud v Brně přezkoumal rozsudek Okresního soudu […]