Entries by admin

Nový nález k nájmu náhradního vozidla při totální škodě

Ústavní soud ve svém Nálezu ze dne 24. července 2018, sp. zn. I. ÚS 3831/17, znovu otevřel problematiku účelně vynaložených nákladů za pronájem náhradního vozidla u škody vzniklé při autonehodě, která měla za důsledek tzv. totální škodu na poškozeném vozidle.  Předmětem zkoumání Ústavního soudu byla otázka, jak dlouhá doba trvání pronájmu se může považovat za […]

Zase rosteme, a proto hledáme koncipienta/ku pro pražskou pobočku

Jsme advokátní kancelář působící na trhu od roku 2001. Během této doby jsme si vybudovali stálou klientelu, se kterou spolupracujeme v řadě oblastí práva (např. obchodní, daňové, trestní, dědické, pracovní, rodinné atd.). Ve spolupráci s našimi zahraničními kolegy zajišťujeme rovněž právní a daňové poradenství zejména v německy hovořících částech Evropy tzv. z jedné ruky.   PROČ JÍT K NÁM? […]

Ústavní soud: při stanovení výše výživného je nutné zohlednit i vzdálenost mezi rodiči

Dne 19. 6. 2018 vydal Ústavní soud ČR nález pod sp. zn. I. ÚS 2996/17, v němž se mimo jiné dotkl otázky nákladů jednoho z rodičů vynaložených na cestování za dětmi, které jsou svěřeny do péče druhého z rodičů a mají bydliště v poměrně velké vzdálenosti v souvislosti se stanovení výše výživného. Krajský soud v Brně přezkoumal rozsudek Okresního soudu […]

Nová dávka dlouhodobého ošetřovného

Dne 1. 6. 2018 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, ve které se zavádí nová dávka dlouhodobého ošetřovného. Podle ustanovení zákona má na dlouhodobé ošetřovné nárok pojištěnec, který v domácím prostředí poskytuje dlouhodobou péči osobě, u které došlo k závažné poruše zdraví, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dní po sobě jdoucích a […]

Nová povinnost pro právnické osoby

Dnem 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost novela Rejstříkového zákona, kterým se implementovala směrnice EU 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Tato novela zavedla do českého právního řádu povinnost právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů zapsat svého skutečného majitele. Skutečným vlastníkem […]

PEOPIL

Přeshraniční škody nejen z dopravních nehod; hodnocení znaleckých posudků a nejvhodnější řešení pro klienta. A zase jsme u v centru dění: 04/2018 účast na 2.semináři praktiků v oblasti škod na zdraví v Mnichově pod taktovkou PEOPIL – Panevropská organizace právníků zabývající se osobní újmou. Semináře se zúčastnili odborníci na danou problematiku z Německa, Rakouska, Švýcarska, […]

Novinky v oblasti platebního styku

První kvartál roku 2018 přinesl hned několik novinek v oblasti platebních karet a s nimi související administrativou. Dne 13. ledna 2018 vešel v účinnost nový zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který komplexně upravil problematiku bezhotovostních plateb. První novinkou je snížení limitní částky, do které finanční ztrátu způsobenou odcizenou či ztracenou platební kartou nese uživatel účtu. Zatímco v předchozí […]

Naše kancelář hledá za účelem posílení a rozvoje do týmu v Praze studenta/studentku právnické fakulty

Advokátní kancelář Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law se sídlem v Praze 4, Pod křížkem 428/4, přijme za účelem posílení a rozvoje týmu do pobočky v Praze, studenta právnické fakulty. Náplní práce je především základní administrativní činnost, příprava jednoduchých podání, překladů a práce s judikaturou. Pracovní doba dle dohody. Požadujeme: základní znalost práce […]

Ústavní soud označil podnikání tzv. crash hunterů za rozporné s dobrými mravy

Dne 14. 2. 2018 vydal Ústavní soud ČR nález pod sp. zn. IV. ÚS 2043/17, v němž se zabýval ústavní stížnosti pojišťovny ve sporu se společností, která je tzv. lovcem dopravních nehod, o zaplacení doplatku pojistného plnění za opravu vozidla. Poškozená majitelka havarovaného vozidla si jej nechala v servisu opravit, přičemž autoservis vyfakturoval poškozené částku přesahující 30 […]

Naše kancelář hledá za účelem posílení a rozvoje do týmu ve Zlíně asistentku/administrativní pracovnici

Advokátní kancelář Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law se sídlem v Praze 4, Pod křížkem 428/4, přijme za účelem posílení a rozvoje týmu do pobočky ve Zlíně, administrativní pracovnici. Náplní práce je především zajištění chodu kanceláře ve Zlíně, vyřizování tel. komunikace se soudy a klienty, zpracování datové schránky, příchozí a odchozí korespondence, administrativní […]