K

Outlaw jak Brno

Dne 6. 6. 2019 jsme se účastnili úžasného workshopu Outlaw jak Brno – Jak uspět v éře legaltechu, kde přednášel Mgr. Robert Tschöpl, který už několik let systematicky mapuje inovace v oboru, jezdí po legaltechových konferencích po Evropě a přemýšlí o budoucnosti. Na workshopu představil trendy, ale i konkrétní firmy a produkty, kterým patří právní budoucnost a které se vyplatí sledovat.

F7522506-F4F4-4ED3-86FF-AF1E582A12AD 1491233A-1F9D-4F0F-95FF-925E600D2F31

 

 

K

ČESKO-SLOVENSKO-NĚMECKÉ ADVOKÁTNÍ FÓRUM 2018

Saská advokátní komora ve spolupráci s Českou, Slovenskou a Bamberskou advokátní komorou uspořádali ve dnech 9. – 10. listopadu 2018 advokátní fórum. Celá akce se konala v německém Görlitzu a nesla téma Advokát jako podnikatel. Akce se účastníme pravidelně již několikátým rokem a díky ní navazujeme vždy nové spolupráce se zahraničními kolegy.

IMG_20181110_1618197

K

OUTLAW

Marketing a PR advokátních kanceláří a my byli zase u toho aneb další konference Outlaw 2018. Konference se konala v pražské kapli Sacre Coeur a byla určena všem, kteří chtějí lépe prodat své služby. Vystoupili zde různí odborníci, jak z marketingových společností, tak advokátních kanceláří.

K

Trestní právo daňové

 

Dne 8. 11. 2018 pořádalo EPRAVO.CZ ve spolupráci s advokátní kanceláří Bříza & Trubač konferenci, která se týkala trestního práva daňového. Je všeobecně známo, že právě trestní právo daňové je nejvíce interdisciplinárním právem. Konference byla rozdělena do dvou bloků, přičemž v každém bloku vystoupilo několik odborníků. Mezi ně patří například prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., který působí jako profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., který je členem komise pro přípravu nového trestního řádu a další…Akce byla pro naši kancelář velmi přínosná a velmi oceňujeme práci portálu EPRAVO.CZ v oblasti vzdělávání advokátů.

K

19. Dny Evropského dopravního práva

Dne 4.-5.10.2018 jsme se zúčastnili konference 19. Dny Evropského dopravního práva, která se konala v italské Neapoli. Místo typických prostorů se celý program odehrál v bazilice S. Giovanni Maggiore. Hlavní témata konference:
• Srovnání zákona o zmírnění ztrát v nárocích na újmu na zdraví
• Významný vývoj evropského zákona o silničním provozu / Brexit
• Požadavky na lékařsko-právní zprávy v případě přeshraničních dopravních nehod
• Změna Vídeňské úmluvy z roku 1968 týkající se požadavků na autonomní vozidla (kontrola vozidel)
• Újma na zdraví v Itálii a její důsledky pro každodenní život
• Nové prameny pro boj proti podvodům z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v Itálii a přeshraničním požadavkům / Black Box

 

Jak můžete vidět na fotografiích, doprava a dopravní prostředky jsou v Itálii velké téma :-)

IMG_4500     RFZJ9919     HPFH4211     BXRB4970     TCYY9254     LOTZ7489     QWSE2082

K

39. Kongres právníků ADAC

Dne 20.-22.9.2018 jsme se zúčastnili 39. Kongresu právníků ADAC v Bremách. Byly zde diskutovány aktuální právní otázky týkající se nákupu automobilů, převod nároků na újmu na zdraví , nový charakter trestného řidičského zákazu.

Na kongresu přednášeli Prof. Dr. Stefan Lorenz, Prof. Dr. Peter Köning.

JBYD0523     OGXH4126     SBDT1412     SGFC8570

S

Závažné škody na zdraví v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Dne 20.9.2018 jsme se zúčastnili semináře Závažné škody na zdraví v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který se konal v Praze v hotelu Olympik. Program se skládal z pěti bodů:

I. Aktuální statistika o škodách a vývoji POV
II. Metodika Nejvyššího soudu ČR pro odškodňování bolestného a ZSU pohledem soudce
III. Metodika Nejvyššího soudu ČR pro odškodňování bolestného a ZSU ve znalecké praxi
IV. Aktuální judikatura v oblasti náhrady újmy na zdraví
V. Pojistné podvody páchané na vozidlech

Jako přednášející zde vystoupili RNDr. Petr Jedlička – pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, JUDr. Petr Vojtek – soudce Nejvyššího soudu ČR, Doc MUDr. František Vorel – znalec z oboru lékařství a Bc. Daniel Pýcha – znalec v oboru ekonomika a strojírenství.

S

11.Wiener Versicherungstage

Dne 13.-14.9.2018 jsme se zúčastnili tradiční vídeňské akce v pojišťovnictví – 11.Wiener Versicherungstage. Seminář se konal v hotelu Austria Trend Hotel Park Royal Palace a byl zaměřen na vzdělání, prevenci pojistných podvodů a pojistné podvody.

IMG_20180913_1833150     IMG_20180914_0712440     IMG_20180914_0726586