19. Dny Evropského dopravního práva

Dne 4.-5.10.2018 jsme se zúčastnili konference 19. Dny Evropského dopravního práva, která se konala v italské Neapoli. Místo typických prostorů se celý program odehrál v bazilice S. Giovanni Maggiore. Hlavní témata konference:
• Srovnání zákona o zmírnění ztrát v nárocích na újmu na zdraví
• Významný vývoj evropského zákona o silničním provozu / Brexit
• Požadavky na lékařsko-právní zprávy v případě přeshraničních dopravních nehod
• Změna Vídeňské úmluvy z roku 1968 týkající se požadavků na autonomní vozidla (kontrola vozidel)
• Újma na zdraví v Itálii a její důsledky pro každodenní život
• Nové prameny pro boj proti podvodům z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v Itálii a přeshraničním požadavkům / Black Box

 

Jak můžete vidět na fotografiích, doprava a dopravní prostředky jsou v Itálii velké téma 🙂

IMG_4500     RFZJ9919     HPFH4211     BXRB4970     TCYY9254     LOTZ7489     QWSE2082

39. Kongres právníků ADAC

Dne 20.-22.9.2018 jsme se zúčastnili 39. Kongresu právníků ADAC v Bremách. Byly zde diskutovány aktuální právní otázky týkající se nákupu automobilů, převod nároků na újmu na zdraví , nový charakter trestného řidičského zákazu.

Na kongresu přednášeli Prof. Dr. Stefan Lorenz, Prof. Dr. Peter Köning.

JBYD0523     OGXH4126     SBDT1412     SGFC8570

Závažné škody na zdraví v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Dne 20.9.2018 jsme se zúčastnili semináře Závažné škody na zdraví v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který se konal v Praze v hotelu Olympik. Program se skládal z pěti bodů:

I. Aktuální statistika o škodách a vývoji POV
II. Metodika Nejvyššího soudu ČR pro odškodňování bolestného a ZSU pohledem soudce
III. Metodika Nejvyššího soudu ČR pro odškodňování bolestného a ZSU ve znalecké praxi
IV. Aktuální judikatura v oblasti náhrady újmy na zdraví
V. Pojistné podvody páchané na vozidlech

Jako přednášející zde vystoupili RNDr. Petr Jedlička – pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, JUDr. Petr Vojtek – soudce Nejvyššího soudu ČR, Doc MUDr. František Vorel – znalec z oboru lékařství a Bc. Daniel Pýcha – znalec v oboru ekonomika a strojírenství.

11.Wiener Versicherungstage

Dne 13.-14.9.2018 jsme se zúčastnili tradiční vídeňské akce v pojišťovnictví – 11.Wiener Versicherungstage. Seminář se konal v hotelu Austria Trend Hotel Park Royal Palace a byl zaměřen na vzdělání, prevenci pojistných podvodů a pojistné podvody.

IMG_20180913_1833150     IMG_20180914_0712440     IMG_20180914_0726586

Advokát v digitálním věku

Dne 13.-14.9.2018 jsme se zúčastnili konference Advokát v digitálním věku, která se konala v hotelu Nikko v německém Düsseldorfu. Konference byla věnována aktuálním tématům a otázkám: „Jaký dopad bude mít GDPR na pracovní postupy právníků?“, „Které procesy v rámci human resources jsou nezbytné k posílení kanceláře/společnosti“, „Jakou roli bude hrát v právním poradenství automatizace, normalizace a umělá inteligence?“ atd.
Na konferenci vystoupilo spoustu zajímavých osobností. Mezi nejznámější z nich patří například Tom Brägelmann, který je mezinárodně uznávaným odborníkem na restrukturalizaci. Dr. Steffi Burkhart, která se stala zdrojem inspirace pro transformaci pracovního světa z pohledu její generace. Martin Gerner je členem hlavního týmu Taylor Wessing Industry Group Technology, Media & Communication.

IMG_20180913_1007392     IMG_20180913_1007459     IMG_20180913_1327147     IMG_20180913_1327195

Znalostní a technologický Transfer: inovace v Jižních Čechách – Dolní Bavorsko

Ve dnech 10. – 11.5.2017 jsme se zúčastnili 1. přeshraničního kongresu – ,,Znalostní a technologický Transfer: inovace v Jižních Čechách – Dolní Bavorsko“, pořádaný Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích s podporou univerzity v Pasově a obchodní komory Dolního Bavorska.

Projekt je zastoupený programem přeshraniční spolupráce Bavorska a České republiky financovaný ETZ 2014 – 2020 (INTERREG V).

Kongress slavnostně zahájili rektor Jihočeské univerzity, prezidentka univerzity v Pasově a náměstek hejtmana Jihočeského kraje.

Všichni účastníci měli možnost navštívit pivovar Budějovický Budvar, dále pivovar, výrobu mléka, mléčných výrobků a masa Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Dle programu navštívili i Jihočeský věděckotechnický park.

Cilem kongresu je podporovat přenos znalostí a technologií mezi vědou a průmyslem v přeshraničním regionu Jižní Čechy/Dolní Bavorsko. Během akce se zúčastnili zástupci veřejných institucí vědy a průmyslu.

 

Autor: Mgr. Robert Tschöpl

Přednáška na téma Průvodce podnikáním v rámci Evropské unie

Dne 24.11.2015 jsme měli možnost přednášet pro podnikatele Jihomoravského kraje na téma Průvodce podnikáním v rámci Evropské unie. Účastníky přednášky jsme tak upozornili na specifika smluv uzavíraných v rámci Evropské unie, právní úpravu při uzavírání smluv se spotřebiteli, způsob zastupování podnikatele v zahraničí či právní úpravu e-shopů fungujících ve více státech Evropské unie.