Podpora Start-up projektů

Naše advokátní kancelář dlouhodobě podporuje začínající podnikatele a start-up projekty z různých ekonomických odvětví. Pokud začínáte podnikat v technologickém nebo jiném odvětví (v oblasti IT/ICT, 3D technologie, nové technické a vědecké řešení, farmacie apod.), neváhejte se obrátit s důvěrou na naši kancelář.

Naším cílem je poskytnout začínajícímu podnikateli prvotřídní právní servis nezbytný pro rychlou a hladkou realizaci jeho podnikatelského záměru, a to při zohlednění jeho individuálních možností. Usilujeme o dlouhodobou spolupráci při přizpůsobení obchodních podmínek potřebám klienta, jeho možnostem a úspěchu podnikatelského záměru.

Náš start-up program zajistí pro Vaše podnikání prvotřídní právní služby nezbytné pro zdárnou realizaci Vašeho podnikatelského plánu. Jedná se přitom zejména o:

  • založení společnosti a nastavení interní organizace ve společnosti (management, vztahy mezi společníky, corporate governance);
  • právní pomoc při tvoření smluvních vztahů (B2B/B2C);
  • poradenství v oblasti pracovního práva;
  • ochrana duševního a průmyslového vlastnictví;
  • zastupování v řízeních před státními orgány při vyřizování veškerých nezbytných povolení;
  • poradenství při vyjednávání s investorem;
  • poradenství při plánování společných podniků a společných investic;
  • poradenství při využití národních a evropských programů pro podporu začínajících podnikatelů nebo středních a malých podniků.

Součástí služeb naší kanceláře je i pomoc při hledání a výběru investora, případně zajištění zdroje financování podnikatelského záměru.