Není partner jako partner

Není partner jako partner? 😎

Minulý měsíc jsme oznámili navázání licencovaného partnerství s butikovou advokátní kanceláří trustberg. Na naši struktuře se však nic podstatného nemění – stále funguje pod názvem Tschöpl & Partner, jak jste již přes 20 let zvyklí. 👀

Za partnery, tak jak je známe v českém právním prostředí, se v rámci korporátního práva, považují pouze společníci zapsaní ve veřejném rejstříku společnosti. Zahraniční kanceláře ve společenství trustberg, jako my, jsou zřízeny a regulovány v souladu s příslušnými místními právními normami. Použití názvu trustberg je pouze pro popisné účely a neznamená, že by se zahraniční kanceláře stala společníkem a součástí PartGmbB. Odpovědnost za poskytování právních služeb klientovi je definována v rámci smluvních podmínek mezi zahraniční kanceláří a klientem.

Nejsme tedy součásti PartGmbB, ale jsme součásti společenství spolupracujících advokátů se sídly různé po Evropě, což nám umožňuje komplexní, okamžité a odborné poskytování právní pomoci, a to zejména u záležitostí s přeshraničním prvkem.

Cílem tohoto spojení je posunout hranice a zjednodušit přístup k právním službám v Německu, neboť se jedná o stát, který se pro tuzemské podnikatele jeví jako lukrativním místem pro expanzi firmy. Rovněž tak chceme nabídnout německým subjektům snazší přístup k českým právním službám, ať už se jedná o soudní spory či o akvizice nebo o zřizování dceřiných společností. 📚

Přehled služeb najdete zde: https://tschopl.cz/sluzby/