Entries by admin

Oběžník srpen 2019

Každý měsíc informujeme naše klienty a pravidelné odběratele o zajímavých tématech z oblasti práva. Oběžník za srpen je k nahlédnutí též zde: Oběžník 8_2019

Oběžník červen 2019

Každý měsíc informujeme naše klienty a pravidelné odběratele o zajímavých tématech z oblasti práva. Oběžník za červen je k nahlédnutí též zde: Oběžník 6_2019

Outlaw jak Brno

Dne 6. 6. 2019 jsme se účastnili úžasného workshopu Outlaw jak Brno – Jak uspět v éře legaltechu, kde přednášel Mgr. Robert Tschöpl, který už několik let systematicky mapuje inovace v oboru, jezdí po legaltechových konferencích po Evropě a přemýšlí o budoucnosti. Na workshopu představil trendy, ale i konkrétní firmy a produkty, kterým patří právní budoucnost a které se […]

Stihli jste podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob za rok 2018 do konce března? Pokud ne, čtěte dále…

Po přečtení nadpisu Vám blesklo hlavou, že jste letos úplně zapomněli podat daňové přiznání k dani z příjmu? Co teď, má ještě cenu jej rychle podat nebo už Vás pokuta za pozdě podané daňové přiznání nemine? Dle ustanovení § 136 odst. 1 daňového řádu se daňové přiznání k dani z příjmu podává nejpozději do 3 měsíců od uplynutí […]

Nejvyšší soud dal vodítko při určování výše nemajetkové újmy pozůstalým

Dne 19. 9. 2018 vydal Nejvyšší soud přelomové rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 894/2018, ve kterém blíže vyložil ustanovení § 2959 občanského zákoníku a zároveň stanovil základní zásady, podle kterých na příště soudy budou posuzovat nároky na náhradu nemajetkové újmy vzniklé při usmrcení nebo zvlášť těžkém ublížení na zdraví osoby blízké. Společně s dalšími proměnami soukromého […]