Stihli jste podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob za rok 2018 do konce března? Pokud ne, čtěte dále…

Po přečtení nadpisu Vám blesklo hlavou, že jste letos úplně zapomněli podat daňové přiznání k dani z příjmu? Co teď, má ještě cenu jej rychle podat nebo už Vás pokuta za pozdě podané daňové přiznání nemine?

Dle ustanovení § 136 odst. 1 daňového řádu se daňové přiznání k dani z příjmu podává nejpozději do 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období. Je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok, je posledním dnem pro podání daňového přiznání 31. březen. Připadne-li však tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro podání daňového přiznání nejblíže následující pracovní den.  V letošním roce připadl 31. 3. 2019 na neděli. Budete-li tedy chtít daňové přiznání podat v řádné lhůtě, posledním dnem bude pondělí 1. 4. 2019. Jestliže však ani tento termín nestíháte, a přesto byste se chtěli vyhnout případné pokutě za pozdě podané daňové přiznání, nezoufejte. Dle daňového řádu Vám vzniká povinnost zaplatit pokutu za pozdě podané daňové přiznání až v případě, že zpoždění s podáním daňového přiznání je delší než 5 pracovních dní.

Zcela jiné termíny pro Vás platí, pokud se rozhodnete, že Vám daňové přiznání bude zpracovávat poradce. V takovém případě je pak posledním dnem pro podání daňového přiznání v řádné lhůtě 1. 7. 2019. Abyste však mohli využít tohoto prodlouženého termínu a nebylo daňové přiznání bráno jako opožděné, je nutné na finanční úřad nejpozději 1. 4. 2019 doložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání.

Co se týče případného nedoplatku na daních, musíte jej zaplatit ve stejné lhůtě jako podat daňové přiznání. To tedy v praxi znamená, že nemáte-li daňového poradce musíte nedoplatek zaplatit do 1. 4. 2019, pak je nedoplatek zaplacen řádně a včas. Máte-li daňového poradce, je nedoplatek uhrazen řádně a včas, je-li uhrazen nejpozději 1. 7. 2019.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.

Autor: Mgr. Martina Endlová