BBA meets Start-up

CZ
Propojení firem, učení se od nejlepších a výměna zkušeností a tím posílení ekonomiky v regionu tří zemí – to je společný cíl BBA a Evropského regionu Dunaj-Vltava!
30.9.2021 od 18:00 Vám budou představený nejzajímavější a nejinovativnější startupy z našeho regionu. Pro vzájemný prospěch.
Pokud jste startup založeny v našem regionu a ne starší pěti let, pak se přihlašte výhradně on-line na e-mail: startup@bba.network do 7.9.2021. Bližší informace naleznete pod bba.network/startup
DE
Unternehmen verbinden, von den Besten lernen, Erfahrungen austauschen und damit die Wirtschaft in der Region der drei Länder stärken – das ist das gemeinsame Ziel der BBA und des Europaregions Donau-Moldau!
Am 30.09.2021 ab 18:00 Uhr werden Ihnen die interessantesten und innovativsten Startups aus unserer Region vorgestellt. Zum gegenseitigen Nutzen.
Wenn Sie ein Startup mit Sitz in unserer Region, und zwar nicht älter als fünf Jahre alt, sind, dann registrieren Sie sich bis zum 7.9.2021 ausschließlich online per E-Mail unter: startup@bba.network. Weitere Informationen finden Sie unter bba.network/startup

Simulované soudní jednání v německém jazyce

Dne 28. 11. 2019 jsme se zúčastnili simulovaného soudního jednání v německém jazyce, který naše kancelář pořádala pro studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tématem bylo koupě ojetého vozidla, vady vozidla a s tím související práva kupujícího. Studenti odvedli velmi dobrou práci a kreativitu. Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

20191128_103848 20191128_113230 IMG_20191128_100540 IMG_20191128_112838 IMG_20191128_115241

DIRO Herbsttatung 2019 v Bukurešti

Mgr. Robert Tschöpl se ve dnech 24. 10. až 25.10. zúčastnil konference DIRO Herbsttatung 2019 v Bukurešti. Součástí konference byly také workshopy a návštěvy kulturních památek v Bukurešti, jako například Palác parlamentu, Atheneul Roman – koncertní sál a jiné.

DIRO_Logo_RGB     5B0CB6F3-5BCA-4709-ACDE-0C2E54464F39     C25F9F19-4658-448A-8472-C172CB1B3654

61. Mezinárodní strojírenský veletrh

Naše advokátní kancelář se ve dnech od 7. do 11. 10. 2019 účastnila na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu. Hlavním tématem letošního MSV byl Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jako jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Absolvovali jsme několik zajímavých konferencí, ze kterých můžeme vyzdvihnout například Business den Ruské federace nebo Česko – Bavorskou konferenci & Networking. Setkali jsme se zde se spoustou zajímavých lidí a navázali nové kontakty. Samozřejmě součástí MSV byl velmi pestrý doprovodný program plný workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata, například: ukázka 3D tisku, jak budou vypadat kamiony v budoucnosti, robotické předvádění – stolní fotbálek s robotem, příprava kávy od robota. Za nás hodnotíme letošní MSV jako velmi přínosný a zajímavý a už se těšíme na příští rok…

 

2CF85B55-12EA-4876-BDDB-42AA2BDE03AF

6F43861B-6D0A-45A2-B64D-05F49C733B22

DFE5DB2A-E1ED-4057-B873-A946AF2DE10D E2C2408A-6891-4192-8713-B52CAEB6F6DA

Outlaw jak Brno

Dne 6. 6. 2019 jsme se účastnili úžasného workshopu Outlaw jak Brno – Jak uspět v éře legaltechu, kde přednášel Mgr. Robert Tschöpl, který už několik let systematicky mapuje inovace v oboru, jezdí po legaltechových konferencích po Evropě a přemýšlí o budoucnosti. Na workshopu představil trendy, ale i konkrétní firmy a produkty, kterým patří právní budoucnost a které se vyplatí sledovat.

F7522506-F4F4-4ED3-86FF-AF1E582A12AD 1491233A-1F9D-4F0F-95FF-925E600D2F31

 

 

ČESKO-SLOVENSKO-NĚMECKÉ ADVOKÁTNÍ FÓRUM 2018

Saská advokátní komora ve spolupráci s Českou, Slovenskou a Bamberskou advokátní komorou uspořádali ve dnech 9. – 10. listopadu 2018 advokátní fórum. Celá akce se konala v německém Görlitzu a nesla téma Advokát jako podnikatel. Akce se účastníme pravidelně již několikátým rokem a díky ní navazujeme vždy nové spolupráce se zahraničními kolegy.

IMG_20181110_1618197

OUTLAW

Marketing a PR advokátních kanceláří a my byli zase u toho aneb další konference Outlaw 2018. Konference se konala v pražské kapli Sacre Coeur a byla určena všem, kteří chtějí lépe prodat své služby. Vystoupili zde různí odborníci, jak z marketingových společností, tak advokátních kanceláří.

Trestní právo daňové

 

Dne 8. 11. 2018 pořádalo EPRAVO.CZ ve spolupráci s advokátní kanceláří Bříza & Trubač konferenci, která se týkala trestního práva daňového. Je všeobecně známo, že právě trestní právo daňové je nejvíce interdisciplinárním právem. Konference byla rozdělena do dvou bloků, přičemž v každém bloku vystoupilo několik odborníků. Mezi ně patří například prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., který působí jako profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., který je členem komise pro přípravu nového trestního řádu a další…Akce byla pro naši kancelář velmi přínosná a velmi oceňujeme práci portálu EPRAVO.CZ v oblasti vzdělávání advokátů.