Simulované soudní jednání v německém jazyce

Dne 28. 11. 2019 jsme se zúčastnili simulovaného soudního jednání v německém jazyce, který naše kancelář pořádala pro studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tématem bylo koupě ojetého vozidla, vady vozidla a s tím související práva kupujícího. Studenti odvedli velmi dobrou práci a kreativitu. Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

20191128_103848 20191128_113230 IMG_20191128_100540 IMG_20191128_112838 IMG_20191128_115241

DIRO Herbsttatung 2019 v Bukurešti

Mgr. Robert Tschöpl se ve dnech 24. 10. až 25.10. zúčastnil konference DIRO Herbsttatung 2019 v Bukurešti. Součástí konference byly také workshopy a návštěvy kulturních památek v Bukurešti, jako například Palác parlamentu, Atheneul Roman – koncertní sál a jiné.

DIRO_Logo_RGB     5B0CB6F3-5BCA-4709-ACDE-0C2E54464F39     C25F9F19-4658-448A-8472-C172CB1B3654

61. Mezinárodní strojírenský veletrh

Naše advokátní kancelář se ve dnech od 7. do 11. 10. 2019 účastnila na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu. Hlavním tématem letošního MSV byl Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jako jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Absolvovali jsme několik zajímavých konferencí, ze kterých můžeme vyzdvihnout například Business den Ruské federace nebo Česko – Bavorskou konferenci & Networking. Setkali jsme se zde se spoustou zajímavých lidí a navázali nové kontakty. Samozřejmě součástí MSV byl velmi pestrý doprovodný program plný workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata, například: ukázka 3D tisku, jak budou vypadat kamiony v budoucnosti, robotické předvádění – stolní fotbálek s robotem, příprava kávy od robota. Za nás hodnotíme letošní MSV jako velmi přínosný a zajímavý a už se těšíme na příští rok…

 

2CF85B55-12EA-4876-BDDB-42AA2BDE03AF

6F43861B-6D0A-45A2-B64D-05F49C733B22

DFE5DB2A-E1ED-4057-B873-A946AF2DE10D E2C2408A-6891-4192-8713-B52CAEB6F6DA

Outlaw jak Brno

Dne 6. 6. 2019 jsme se účastnili úžasného workshopu Outlaw jak Brno – Jak uspět v éře legaltechu, kde přednášel Mgr. Robert Tschöpl, který už několik let systematicky mapuje inovace v oboru, jezdí po legaltechových konferencích po Evropě a přemýšlí o budoucnosti. Na workshopu představil trendy, ale i konkrétní firmy a produkty, kterým patří právní budoucnost a které se vyplatí sledovat.

F7522506-F4F4-4ED3-86FF-AF1E582A12AD 1491233A-1F9D-4F0F-95FF-925E600D2F31

 

 

ČESKO-SLOVENSKO-NĚMECKÉ ADVOKÁTNÍ FÓRUM 2018

Saská advokátní komora ve spolupráci s Českou, Slovenskou a Bamberskou advokátní komorou uspořádali ve dnech 9. – 10. listopadu 2018 advokátní fórum. Celá akce se konala v německém Görlitzu a nesla téma Advokát jako podnikatel. Akce se účastníme pravidelně již několikátým rokem a díky ní navazujeme vždy nové spolupráce se zahraničními kolegy.

IMG_20181110_1618197

OUTLAW

Marketing a PR advokátních kanceláří a my byli zase u toho aneb další konference Outlaw 2018. Konference se konala v pražské kapli Sacre Coeur a byla určena všem, kteří chtějí lépe prodat své služby. Vystoupili zde různí odborníci, jak z marketingových společností, tak advokátních kanceláří.

Trestní právo daňové

 

Dne 8. 11. 2018 pořádalo EPRAVO.CZ ve spolupráci s advokátní kanceláří Bříza & Trubač konferenci, která se týkala trestního práva daňového. Je všeobecně známo, že právě trestní právo daňové je nejvíce interdisciplinárním právem. Konference byla rozdělena do dvou bloků, přičemž v každém bloku vystoupilo několik odborníků. Mezi ně patří například prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., který působí jako profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., který je členem komise pro přípravu nového trestního řádu a další…Akce byla pro naši kancelář velmi přínosná a velmi oceňujeme práci portálu EPRAVO.CZ v oblasti vzdělávání advokátů.

19. Dny Evropského dopravního práva

Dne 4.-5.10.2018 jsme se zúčastnili konference 19. Dny Evropského dopravního práva, která se konala v italské Neapoli. Místo typických prostorů se celý program odehrál v bazilice S. Giovanni Maggiore. Hlavní témata konference:
• Srovnání zákona o zmírnění ztrát v nárocích na újmu na zdraví
• Významný vývoj evropského zákona o silničním provozu / Brexit
• Požadavky na lékařsko-právní zprávy v případě přeshraničních dopravních nehod
• Změna Vídeňské úmluvy z roku 1968 týkající se požadavků na autonomní vozidla (kontrola vozidel)
• Újma na zdraví v Itálii a její důsledky pro každodenní život
• Nové prameny pro boj proti podvodům z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v Itálii a přeshraničním požadavkům / Black Box

 

Jak můžete vidět na fotografiích, doprava a dopravní prostředky jsou v Itálii velké téma 🙂

IMG_4500     RFZJ9919     HPFH4211     BXRB4970     TCYY9254     LOTZ7489     QWSE2082