Dohoda o provedení práce a podpora v nezaměstnanosti? Brzy nebude možné.

Dne 29. 7. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 206/2017 Sb., kterou došlo, mimo jiné, ke změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jednou ze změn je zrušení možnosti být veden v evidenci uchazečů o zaměstnání v případě současné existence pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce. Jako důvod této změny zákonodárce uvádí, že dohoda o provedení práce neposkytuje takovou míru ochrany zaměstnance jako pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti. Projevem slabší ochrany může být například absence účasti zaměstnance na nemocenském pojištění. Pracovněprávní vztah uzavřený dohodou o provedení práce rovněž nevytváří podmínky pro trvalé uplatnění uchazeče na trhu práce.

Snaha zákonodárce je tedy především v tom, aby uchazeči o zaměstnání vstupovali do pracovněprávního vztahu, který jim zajistí účast na nemocenském pojištění a aby nebyli jednotliví uchazeči delší dobu vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Se vstupem novely v účinnost však osoby, které vykonávají práci na základě dohody o provedení práce, mohou tuto práci vykonávat a zároveň být vedeny jako uchazeči o zaměstnání ještě po dobu 3 měsíců od nabytí účinnosti této novely. Pokud bude osoba v pracovněprávním vztahu na základě dohody o provedení práce i po uplynutí této tříměsíční doby, tak bude vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání.

Zvýší se tímto krokem možnost uplatnění a jistoty tzv. „dohodářů“ na pracovním trhu? Nechme se překvapit.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Autor: Mgr. Soňa Vojáčková