Novela zákona o dani z nabytí nemovitosti

Pod č. 254/2016 Sb., nabude dne 1. 11. 2016 účinnosti novela Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „novela“).

Jedním z rozdílů bude změna v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem bude nově pouze nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci a rovněž dojde ke zrušení institutu ručitele, protože odpovědnost za zaplacení daně přejde v plném rozsahu na nabyvatele. Další změnou bude rozšíření předmětu daně u práva stavby, a to o prodloužení doby, na kterou je právo stavby sjednáno. U inženýrských sítí dojde ke zpoplatnění nabytí vlastnického práva k budově, která je částí této sítě a nachází se na území ČR. Novela s sebou rovněž přinese osvobození od daně pro samosprávné celky, a to ve všech případech převodu vlastnického práva k nemovité věci. Daň se nebude muset platit u nových staveb a jednotek, ale pouze za předpokladu, že tyto budou dokončené nebo užívané. V souvislosti se změnou určení poplatníka dojde také k nové úpravě pravidel výpočtu u směny nemovitých věcí. Obě strany budou považovány za nabyvatele a budou tudíž muset platit daň, a to za nemovitost, kterou budou nabývat.

Podrobnější informace naleznete v našem newsletteru anebo nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Autor: Mgr. Magdalena Szopová