Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Už jen pár dní zbývá pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Rozhodli jsme se Vám proto přinést krátký přehled nejdůležitějších informací k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

Dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí jsou předmětem daně pozemky na území České republiky, evidované v katastru nemovitostí a také zdanitelné stavby a jednotky na území České republiky. Daňové přiznání k dani z nemovitých se podává nejpozději do 31. 1. 2019, přičemž povinnost podat daňové přiznání má každý, kdo se v roce 2018 stal vlastníkem nemovitosti a také ten, kdo svou nemovitost v roce 2018 zásadněji upravil a zároveň tato úprava měla vliv na vyměření daně (např. došlo k rozšíření pozemku nebo vznikla stavební parcela, zkolaudování stavby, stavba byla rozšířena, čímž došlo ke zvýšení počtu m2 zastavěné plochy atd.). Pro upřesnění ještě dodáváme, že daňové přiznání nepodává ten, kdo daňové přiznání již podal za některé předchozí zdaňovací období a zároveň nedošlo k žádné změně okolností majících dopad na vyměření daně (v tomto případě je daň vyměřována na základě údajů z dříve podaného daňového přiznání). Daň z nemovitých věcí se stanoví dle stavu k 1. lednu a je splatná ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu (výjimku tvoří případ, kdy roční daň nepřesáhne částku 5.000,- Kč, v takovém případě je daň splatná v jedné splátce nejpozději do 31. května, odlišné splatnosti jsou také u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb).

V případě, že jste si až na základě našeho článku uvědomili, že Vám také vznikla povinnost podat do 31. 1. 2019 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a do konce ledna to již nestihnete, ale neradi byste zaplatili pokutu za pozdě podané daňové přiznání, podejte daňové přiznání nejpozději do 7. 2. 2019. Dle daňového řádu Vám totiž vzniká povinnost zaplatit pokutu za pozdě podané daňové přiznání až v případě, že zpoždění s podáním daňového přiznání je delší než 5 pracovních dní.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.