Přednáška v Institut für Ostrecht v Regensburgu – institut promlčení

Ve dnech 29. – 30.4.2016 se Mgr. Robert Tschöpl účastnil v Regensburgu schůze členů Česko – německého spolku právníků (Deutsch – tschechische Juristenvereinigung), kde je činný též jako člen představenstva. Mimo jiné zde pro členy spolku uvedl přednášku na téma „Komparace institutu promlčení dle české a německého práva“.