Trestní právo daňové

 

Dne 8. 11. 2018 pořádalo EPRAVO.CZ ve spolupráci s advokátní kanceláří Bříza & Trubač konferenci, která se týkala trestního práva daňového. Je všeobecně známo, že právě trestní právo daňové je nejvíce interdisciplinárním právem. Konference byla rozdělena do dvou bloků, přičemž v každém bloku vystoupilo několik odborníků. Mezi ně patří například prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., který působí jako profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., který je členem komise pro přípravu nového trestního řádu a další…Akce byla pro naši kancelář velmi přínosná a velmi oceňujeme práci portálu EPRAVO.CZ v oblasti vzdělávání advokátů.