Entries by Marketing

trustberg & friends prague edition

Minulý čtvrtek jsme v Buddha Bar Prague pořádali první zastávku trustberg and friends quarterly parties. Od konce minulého roku je zakladatel a advokát Robert Tschöpl pyšným trustberg partnerem pro Českou republiku, což bylo i důvodem pro volbu místa. Přítomní byli jak ostatní partneři, tak i stávající či potencionální klienti. Jak lépe probrat spolupráce a utvrdit klientské vztahy než u […]

Cenová transparentnost s novým ceníkem

Transparentní ceník ke stažení? Od advokáta? To přeci není, ne? Ale je! Pro naše klienty totiž chceme jen to nejlepší – a tím nemyslíme jen poskytované právní služby, ale celou spolupráci s námi. Nějaké právní záležitosti se mohou jevit poměrně nejasně a nemusí být vždy spojené s pozitivní zkušeností. Právě to je důvodem, proč našim […]

Pour Féliciter 2023

Vážení klienti a zájemci, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Děkujeme za spolupráci a Vaši dosavadní důvěru. Srdečně, Váš Team Tschöpl & Partner

Není partner jako partner

Není partner jako partner? 😎 Minulý měsíc jsme oznámili navázání licencovaného partnerství s butikovou advokátní kanceláří trustberg. Na naši struktuře se však nic podstatného nemění – stále funguje pod názvem Tschöpl & Partner, jak jste již přes 20 let zvyklí. 👀 Za partnery, tak jak je známe v českém právním prostředí, se v rámci korporátního […]

Regresy zahraničních sociálních pojistitelů

S ohledem na dikci § 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, je zřejmé, že má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením, účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a […]

Semináře na Právnické fakultě v Brně

Naše advokátní kancelář se každý rok podílí na předmětech Deutsches und Österreichisches Prozessrecht a Österreichisches und Schweizerisches Prozessrecht na Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 👩‍🎓 Tradičně je předmět zakončen simulovaným soudním či mediačním řízením, které pomáháme organizovat. Studenti si mohou zkusit vyřešit případ z praxe týkající se občanského nebo pracovního práva, přičemž vítězný tým zaujme v simulovaném […]

Vláda rozhodla o snížení teplot na pracovištích

V důsledku energetické krize, která nastala v Evropě v souvislosti s přerušením dodávek plynu po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, přistoupila vláda ČR k opatřením, která mají za cíl snížit spotřebu energií kvůli jejich nedostatku a jejich vysokým cenám. Právě kvůli vysokým cenám energií a zvýšení záloh na jejich uhrazení se rozhodla vláda pomoct zaměstnavatelům jedním se svých opatřeních, díky […]

NFT’s z pohledu autorského práva

Fenomén NFT’s (Non-fungible tokens) Token chápeme jako digitální jednotku, která si uchovává vlastnosti a hodnoty ve formě počítačového kódu. Příkladem mohou být běžné peníze nebo bitcoin. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že se jedná o zastupitelný token, který je možné nahradit např. za jiné peníze v téže hodnotě. Nezastupitelným tokenem je právě tzv. NFT, non-fungible token, […]

Přenosy dat v ohrožení?

Rozsudkem C-311/18 ze dne 16. července 2020 (známým též jako rozhodnutí Schrems II) zrušil Soudní dvůr Evropské unie pro rozpor s evropskou právní úpravou ochrany dat (GDPR) tzv. systém Privacy Shield (Štít soukromí), jenž umožňoval přenos dat mezi správcem v Evropské unii a jejich zpracovatelem v USA. Nově tak bude předávání dat do USA možné výhradně za […]

MOOT COURT JARO 2022

Další úspěšný ročník našeho mini moot courtu je za námi! Letošní téma pro jarní simulované soudní jednání v rámci předmětu „Deutsches und Schweizerisches Prozessrecht“ se týkalo lékařského zákroku contra lege artis. Jedná se o oblast, které se již delší dobu intenzivně věnujeme a chtěli jsme jí přiblížit i studentům. Pro menší zpestření jsme se navíc […]