Entries by Sabine Carla

NFT’s z pohledu autorského práva

Fenomén NFT’s (Non-fungible tokens) Token chápeme jako digitální jednotku, která si uchovává vlastnosti a hodnoty ve formě počítačového kódu. Příkladem mohou být běžné peníze nebo bitcoin. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že se jedná o zastupitelný token, který je možné nahradit např. za jiné peníze v téže hodnotě. Nezastupitelným tokenem je právě tzv. NFT, non-fungible token, […]

Přenosy dat v ohrožení?

Rozsudkem C-311/18 ze dne 16. července 2020 (známým též jako rozhodnutí Schrems II) zrušil Soudní dvůr Evropské unie pro rozpor s evropskou právní úpravou ochrany dat (GDPR) tzv. systém Privacy Shield (Štít soukromí), jenž umožňoval přenos dat mezi správcem v Evropské unii a jejich zpracovatelem v USA. Nově tak bude předávání dat do USA možné výhradně za […]

MOOT COURT JARO 2022

Další úspěšný ročník našeho mini moot courtu je za námi! Letošní téma pro jarní simulované soudní jednání v rámci předmětu „Deutsches und Schweizerisches Prozessrecht“ se týkalo lékařského zákroku contra lege artis. Jedná se o oblast, které se již delší dobu intenzivně věnujeme a chtěli jsme jí přiblížit i studentům. Pro menší zpestření jsme se navíc […]

Nekonečný příběh skončil, novela pandemického zákona byla přijata

I přes všechny obstrukce se nakonec Poslanecké sněmovně podařilo schválit novelu pandemického zákona, která má reagovat na aktuální epidemiologickou situaci a také poskytnout lepší právní podklad pro mimořádná opatření. Právě nedostatek zákonného podkladu byl také důvodem pro zásahy Nejvyššího správního soudu do mimořádných opatření. V tomto článku se tedy podíváme na některé aspekty této novely. […]

Žádný legitimní důvod rozdílného zacházení

Nejvyšší správní soud část sporného opatření spolu s argumenty navrhovatele přezkoumal a určil, že bod I čl. 18 mimořádného opatření je v rozporu se zákonem, neboť s navrhovatelem (potažmo i dalšími osobami s naměřenými protilátkami) bylo zacházeno rozdílně než s osobami, které se nechaly očkovat či nemoc prodělaly. Při posouzení, zda došlo k porušení čl. 1 odst. 1 Listiny „lidé jsou […]

K aktuálnímu stavu ochrany oznamovatelů (tzv. whistleblowerů)

Ačkoliv Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákon na ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowerů) doposud neschválila, došlo k 17. 12. 2021 k uplynutí dvouleté transpoziční lhůty směrnice o ochraně oznamovatelů. V důsledku toho získává směrnice tzv. přímý vertikální účinek. Práva a povinnosti plynoucí ze směrnice se tak stávají přímo použitelnými a závaznými.  Uplynutí transpoziční lhůty  V oběžníku naší […]

Historický milník – uzákonění zahrádkářské činnosti

K radosti českých zahrádkářů vstoupil dne 1. 12. 2021 v účinnost zákon č. 221/2021 Sb., o podpoře zahrádkářské činnosti (dále jen „zahrádkářský zákon“), jímž došlo k historicky prvnímu zakotvení zahrádkářské činnosti v českém právním řádu. Zákon definuje například zahrádkářský spolek či osadu, propachtování a nájem pozemků pro zahrádkářskou činnost či povinnosti orgánů veřejné správy při podpoře zahrádkářské činnosti. Zahrádkářský […]

Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem při výkonu závislé práce

  Sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli o tom, kdo je odpovědný za vzniklou škodu, není v praxi rozhodně málo a často tento typ sporů končí až u soudu. Problematikou se nedávno zabýval i Nejvyšší soud a v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1029/2021 jasně stanovil, že v takových případech nese na bedrech odpovědnost výlučně zaměstnavatel. Nejvyšší soud rozhodoval […]

Nejvyšší soud se zabýval nabídkou veganské stravy ve vazbě

Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 4133/2019 zabýval případem, kdy žalobce strávil sedm a půl měsíce ve vazební věznici a přes své opakované žádosti a stížnosti mu věznice nenabídla veganskou stravu. Nejvyšší soud rozhodl, že žalobce má na veganskou stravu právo. Žalobce je dlouhodobě vegan a z etických důvodů odmítá konzumaci živočišných výrobků. Na […]