Uplatnění nároku na náhradu škody po státu v důsledku zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Naše advokátní kancelář se zabývá také nároky na náhradu škody způsobenou mimořádnými opatřeními vydanými v souvislosti s COVID-19. Bližší informace naleznete v přiloženém materiálu.

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv Vaším dotazem.

 

Uplatnění nároku na náhradu škody po státu v důsledku zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví