Závažné škody na zdraví v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Dne 20.9.2018 jsme se zúčastnili semináře Závažné škody na zdraví v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který se konal v Praze v hotelu Olympik. Program se skládal z pěti bodů:

I. Aktuální statistika o škodách a vývoji POV
II. Metodika Nejvyššího soudu ČR pro odškodňování bolestného a ZSU pohledem soudce
III. Metodika Nejvyššího soudu ČR pro odškodňování bolestného a ZSU ve znalecké praxi
IV. Aktuální judikatura v oblasti náhrady újmy na zdraví
V. Pojistné podvody páchané na vozidlech

Jako přednášející zde vystoupili RNDr. Petr Jedlička – pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, JUDr. Petr Vojtek – soudce Nejvyššího soudu ČR, Doc MUDr. František Vorel – znalec z oboru lékařství a Bc. Daniel Pýcha – znalec v oboru ekonomika a strojírenství.