BBA meets Start-up

CZ
Propojení firem, učení se od nejlepších a výměna zkušeností a tím posílení ekonomiky v regionu tří zemí – to je společný cíl BBA a Evropského regionu Dunaj-Vltava!
30.9.2021 od 18:00 Vám budou představený nejzajímavější a nejinovativnější startupy z našeho regionu. Pro vzájemný prospěch.
Pokud jste startup založeny v našem regionu a ne starší pěti let, pak se přihlašte výhradně on-line na e-mail: startup@bba.network do 7.9.2021. Bližší informace naleznete pod bba.network/startup
DE
Unternehmen verbinden, von den Besten lernen, Erfahrungen austauschen und damit die Wirtschaft in der Region der drei Länder stärken – das ist das gemeinsame Ziel der BBA und des Europaregions Donau-Moldau!
Am 30.09.2021 ab 18:00 Uhr werden Ihnen die interessantesten und innovativsten Startups aus unserer Region vorgestellt. Zum gegenseitigen Nutzen.
Wenn Sie ein Startup mit Sitz in unserer Region, und zwar nicht älter als fünf Jahre alt, sind, dann registrieren Sie sich bis zum 7.9.2021 ausschließlich online per E-Mail unter: startup@bba.network. Weitere Informationen finden Sie unter bba.network/startup