Co přináší leden 2018 za legislativní změny?

Datum prvního ledna bývá zpravidla spojováno s účinností změn v našem právním řádu – nejinak je tomu i v roce 2018. Níže shrnujeme ty nejpodstatnější.

– Zvýšení minimální mzdy ze současných 11 tisíc na 12 200 korun. Minimální hodinová mzda stoupne z 66 korun na 73,20 korun.

– V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje též částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení.

– Velká novela stavebního zákona – předmětné novele jsme již věnovali samostatný článek, který naleznete v archivu.

– Změny v daňovém systému – v oblasti daní dochází k celé řadě změn. Od 1.1.2018 platí nová pravidla pro uplatnění srážkové daně, nastaly změny u výdajových paušálů pro OSVČ a v neposlední řadě došlo k prozatímnímu odložení účinnosti dalších fází EET.

– Změny v pracovním právu – od ledna 2018 se zvýší nejnižší možné sazby stravného. Vzrostou i cestovní náhrady pro zaměstnance, kteří na služební cestu jedou vlastním autem. Kromě toho má zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny, případně podle paušálu stanoveného nařízením vlády.

Podrobněji o jednotlivých změnách a jejich dopadech Vás budeme průběžně informovat.

Autor: Mgr. Soňa Vojáčková