Konec lhůty pro uplatnění náhrady újmy způsobené krizovými opatřeními

Zbývá posledních pár dni na uplatnění náhrady újmy způsobené krizovými opatřeními!

Dne 16. března 2020 došlo k vyhlášení krizového opatření v souvislosti s koronavirem, který zasáhl do provozu nespočtu společností a omezil podnikání jak fyzických, tak i právnických osob.
Dle § 36 zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona, je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovým opatřeními prováděnými dle zmíněného zákona. Ustanovení § 36 odst. 5 KZ zde pro uplatnění stanoví šesti měsíční lhůtu.

Konec lhůty se razantně blíží! Chtěli byste s uplatněním poradit?
Obraťte se na nás! Rádi Vám s Vašimi nároky pomůžeme!