Novinky v oblasti platebního styku

První kvartál roku 2018 přinesl hned několik novinek v oblasti platebních karet a s nimi související administrativou.

Dne 13. ledna 2018 vešel v účinnost nový zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který komplexně upravil problematiku bezhotovostních plateb.

První novinkou je snížení limitní částky, do které finanční ztrátu způsobenou odcizenou či ztracenou platební kartou nese uživatel účtu. Zatímco v předchozí úpravě tato částka činila ekvivalent 150 EUR, nynější zákon stanovuje částku 50 EUR. V případě zneužití karty tedy škodu nad 50 EUR hradí bankovní ústav a spotřebitelé jsou více chráněni.

Další průlomovou změnou je rovněž zákaz účtování poplatku za platbu kartou obchodníkem, který se vztahuje na většinu běžně používaných karet (Visa, MasterCard).

Změnu dále prodělala úprava blokace finančních prostředků. Od nynějška bude moci obchodník, například poskytovatel ubytování, zablokovat na účtu pouze předem odsouhlasenou částku, kterou ihned po tom, co bude známa skutečná cena, banka odblokuje a provede transakci.

S tímto tématem souvisí také problematika bezhotovostních plateb v kontextu elektronické evidence tržeb. Ústavní soud ve svém Nálezu ze dne 12. 12. 2017 zrušil ke dni 1. 3. 2018 ty části zákona o evidenci tržeb, které nařizovaly evidenci bezhotovostních plateb. Od tohoto data tedy nemají obchodníci povinnost online evidovat bezhotovostní tržby finanční správě. Dále pak Ústavní soud zrušil nástup tzv. 3. a 4. vlny EET, do které spadalo široké spektrum podnikatelů (lékaři, pekaři, účetní a další) a pro které měla EET být povinná od 1. 3. 2018.  Vláda se sice pokusila do 1. 3. 2018 stihnout připravit novelu zákona o evidenci tržeb, tak aby vyhověla výtkám Ústavního soudu, ale návrh novely zákona je zatím pouze ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Nástup 3. a 4. vlny EET se tedy odkládá, dokud nebude Zákon o evidenci tržeb novelizován.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na https://tschopl.cz/kontakt/.

Autor:  Mgr. Kristýna Strakošová