PEOPIL

Přeshraniční škody nejen z dopravních nehod; hodnocení znaleckých posudků a nejvhodnější řešení pro klienta.
A zase jsme u v centru dění: 04/2018 účast na 2.semináři praktiků v oblasti škod na zdraví v Mnichově pod taktovkou PEOPIL – Panevropská organizace právníků zabývající se osobní újmou. Semináře se zúčastnili odborníci na danou problematiku z Německa, Rakouska, Švýcarska, A České republiky.