Odškodňování pracovních úrazů nově

Pod číslem 276/2015 Sb. nabylo ke dni 26. října 2015 účinnosti nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Uvedený předpis výrazně zasáhl do výše možných nároků zaměstnanců souvisejících s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Došlo například ke změně výše jednoho bodu, nově je zakotveno mimořádné navyšování bodového ohodnocení bolesti v případech komplikací či náročného způsobu léčení.

Podrobnější informace o změnách odškodňování pracovních úrazů naleznete v našem Newsletteru anebo nás neváhejte kontaktovat telefonicky.