Pozor na změny přestupkového řízení

Úřady dlouhodobě kritizovaly roční tzv. prekluzivní lhůtu, po jejímž uplynutí došlo k zániku práva úřadu projednat přestupek. Pokud úřady nestihly projednat přestupek do jednoho roku od spáchání přestupku, pachatel zůstal nepotrestán.

Situaci má vyřešit zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Novela sice ponechala roční lhůtu pro zánik odpovědnosti, nově však umožnila její přerušení, kterým začíná běžet nová roční lhůta. Zákon jako celek sice nabývá účinnosti až 1. října 2016, některá ustanovení (včetně ustanovení měnících § 20 zákona o přestupcích) však nabyla účinnosti již 1. říjnem 2015. Více se dozvíte v našem Newsletteru, v případě dotazů jsme Vám plně k dispozici.