Padělání certifikátů jako trestný čin

Padělání nebo předložení falešného covid certifikátu může dle vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství naplnit skutkovou podstatu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, za nějž lze pachateli uložit trest až 3 roky odnětí svobody.

Z důvodu zpřísňujících se proticovidových opatření a rozšiřování povinnosti prokazovat se platným covidovým certifikátem vydalo Nejvyšší státní zastupitelství na podnět policejního orgánu odborné stanovisko k otázce trestnosti padělání digitálních certifikátů EU COVID, neboť lze dle Nejvyššího státního zastupitelství očekávat nárůst případů padělání a používání padělaných certifikátů.

Předně Nejvyšší státní zastupitelství upozornilo na skutečnost, že digitální certifikát EU COVID o očkování, testu a zotavení z nemoci covid-19 představuje veřejnou listinu ve smyslu § 131 trestního zákoníku. Není přitom rozhodující, zda byl covid certifikát vydaný v ČR nebo v kterékoli zemi Evropské unie. Stejně tak není pro posouzení naplnění definičních znaků veřejné listiny důležité, jestli se jedná o certifikát v elektronické či tištěné podobě.

Tomu, kdo certifikát EU COVID padělá nebo podstatně změní jeho obsah v úmyslu, aby jej bylo užito jako pravého, případně užije takový certifikát jako pravý, opatří takový certifikát sobě nebo jinému, přechovává jej nebo jej vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, umožňuje trestní zákoník dle § 348 uložit trest odnětí svobody až na tři léta, případně zákaz činnosti.

Trest za přechovávání nástrojů

Stejně přitom bude potrestán ten, kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění certifikátu EU COVID. To je však nutno vykládat restriktivně, jelikož certifikát je možné upravit téměř jakýmkoliv grafickým programem, kterými uživatelé počítačových zařízení běžně disponují.

V minulosti byly falešné EU COVID certifikáty o provedeném očkování proti covidu nabízeny na internetu za částku několika tisíc korun s požadavkem na uhrazení prostřednictvím kryptoměny, přičemž v případě prokázání falešného certifikátu hrozí pachatelům přísné tresty, včetně odnětí svobody. V praxi je pak běžné, že si již vydané certifikáty lidé upravují vlastními prostředky.

Posouzení trestněprávní odpovědnosti v jednotlivých případech závisí dle stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství na konkrétních okolnostech každého případu, jakož i na tom, jak věc zhodnotí věcně a místně příslušný státní zástupce. Účel trestněprávní ochrany covid certifikátů spatřuje Nejvyšší státní zastupitelství v zachování důvěry v jejich pravost a pravdivost, a to bez ohledu na jejich podobu.

Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství také neznamená, že tento výklad přijmou také soudy. Svědčí však o tom, jak se k této problematice bude stavět soustava státní zastupitelství, která uvedené jednání může stíhat jako trestný čin.

-JK-