Změny v postupu řešení úpadku oddlužením

Dovolujeme si Vás tímto informovat o významné legislativní změně při postupu řešení všeobecně známého osobního bankrotu, slovy zákona řešení úpadku formou oddlužení.

Novela insolvenčního zákona přináší nejvýraznější změny právě do oblasti oddlužení. Novela přidává do insolvenčního zákona §390a, který specifikuje, že není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 (tedy návrh na oddlužení) sepsán a za dlužníka podán advokátem, notářem, insolvenčním správcem nebo “akreditovanou osobou”. Do budoucna bude tedy vyloučeno, aby si dlužník sepisoval insolvenční návrh sám, čímž má být chráněn de facto sám před sebou. Pro ochranu dlužníků před vysokými náklady spojenými s nově zavedeným pravidlem novela zároveň limituje odměnu za přípravu insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení.

Výše uvedené změny si dávají za cíl zejména zpřístupnění institutu oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků za současného zapojení těchto dlužníků do transparentní ekonomické činnosti a také nastavení jednotných pravidel pro poskytování právní pomoci při sepisu insolvenčních návrhů a zastupování v insolvenčním řízení.

Více o změnách institutu oddlužení najdete v našem Newsletteru 1/2017.

 

Autor: Mgr. Soňa Vojáčková