Znalostní a technologický Transfer: inovace v Jižních Čechách – Dolní Bavorsko

Ve dnech 10. – 11.5.2017 jsme se zúčastnili 1. přeshraničního kongresu – ,,Znalostní a technologický Transfer: inovace v Jižních Čechách – Dolní Bavorsko“, pořádaný Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích s podporou univerzity v Pasově a obchodní komory Dolního Bavorska.

Projekt je zastoupený programem přeshraniční spolupráce Bavorska a České republiky financovaný ETZ 2014 – 2020 (INTERREG V).

Kongress slavnostně zahájili rektor Jihočeské univerzity, prezidentka univerzity v Pasově a náměstek hejtmana Jihočeského kraje.

Všichni účastníci měli možnost navštívit pivovar Budějovický Budvar, dále pivovar, výrobu mléka, mléčných výrobků a masa Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Dle programu navštívili i Jihočeský věděckotechnický park.

Cilem kongresu je podporovat přenos znalostí a technologií mezi vědou a průmyslem v přeshraničním regionu Jižní Čechy/Dolní Bavorsko. Během akce se zúčastnili zástupci veřejných institucí vědy a průmyslu.

 

Autor: Mgr. Robert Tschöpl