Změny v systému ochranných známek

Dne 19. 9. 2018 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o ochranných známkách a zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Cílem návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. 6. 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

Návrh má přinést modernizaci a zefektivnění systému ochranných známek, sblížení systému národních ochranných známek a ochranných známek EU a zvýšení účinnosti právní úpravy ochranných známek․

Konkrétně se navrhuje mimo jiné:

− vypustit obligatorní požadavek grafického vyjádření ochranné známky, který brání přihlašování netradičních ochranných známek,

− upřesnit důvody pro zamítnutí ochrany či neplatnost a jejich revize,

− umožnit vlastníkovi ochranné známky zakázat užívání označení jako název nebo obchodní firmu nebo jako jejich součást,

− umožnit vlastníkovi ochranné známky zakázat užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu se směrnicí 2006/114/ES atd.

Věříme, že předmětná novela posílí práva vlastníků ochranných známek a urychlí proces jejich přihlašování.