MOOT COURT JARO 2022

Další úspěšný ročník našeho mini moot courtu je za námi! Letošní téma pro jarní simulované soudní jednání v rámci předmětu „Deutsches und Schweizerisches Prozessrecht“ se týkalo lékařského zákroku contra lege artis. Jedná se o oblast, které se již delší dobu intenzivně věnujeme a chtěli jsme jí přiblížit i studentům. Pro menší zpestření jsme se navíc letos rozhodli zvolit mediaci, přičemž náš tým pouze poslouchal a obdivoval míru připravenosti a vysokou úroveň němčiny studentů! Řízení bylo v podstatě plně v rukou studentů, kteří se dle naších dojmů skvěle připravili! Děkujeme za příjemné ráno a přejeme všem zúčastněným hodně štěstí do zkouškového období!

Dankeschön und bis zum nächsten Mal!