NFT’s z pohledu autorského práva

Fenomén NFT’s (Non-fungible tokens)

Token chápeme jako digitální jednotku, která si uchovává vlastnosti a hodnoty ve formě počítačového kódu. Příkladem mohou být běžné peníze nebo bitcoin. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že se jedná o zastupitelný token, který je možné nahradit např. za jiné peníze v téže hodnotě.

Nezastupitelným tokenem je právě tzv. NFT, non-fungible token, u kterého je směna nepřípustná, a to z důvodu jeho jedinečnosti. Za jeho pomoci je možné certifikovat jak digitální média nehmotná jako např. videozáznam, hudba, tweety, tak hmotná, jehož příkladem může být třeba obraz či socha. Hmotné aktivum však musí být digitalizováno. Zajímavostí je, že původní předmět může i po jeho zániku stále existovat v digitální podobě. V současné době však můžeme pozorovat propojení těchto NFT‘s a módních předmětů. Názorným příkladem může být společnost Nike, která má zapsaný patent, který je s to propojit fyzický pár bot a jeho identickou virtuální kopii. Výhodou nezastupitelných tokenů je jistě skutečnost, že mohou zabránit neoprávněným zásahům, neboť jsou schopny rozpoznat originální digitální obsah. NFT dokážou hledat záznamy o transakcích konkrétních tokenů, díky čemuž je možné kontrolovat, kdo a jak s daným autorským dílem nakládá.

Sama světová organizace duševního vlastnictví snahy týkající se zjednodušení pravidel regulace a snazší a efektivnější sjednávání podmínek získání licencí podporuje. Příkladem může být úspěšný projekt Blockchain Task Force.

Ačkoliv může toto téma znít zezačátku poměrně komplikovaně, do budoucna tomu tak jistě nebude, neboť technologie NFT‘s zažívá v současné době velký „boom“, a je tedy pravděpodobné, že pojem nezastupitelných tokenů bude stále více skloňován, a to i ve vztahu k právu autorskému.