Vláda rozhodla o snížení teplot na pracovištích

V důsledku energetické krize, která nastala v Evropě v souvislosti s přerušením dodávek plynu po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, přistoupila vláda ČR k opatřením, která mají za cíl snížit spotřebu energií kvůli jejich nedostatku a jejich vysokým cenám. Právě kvůli vysokým cenám energií a zvýšení záloh na jejich uhrazení se rozhodla vláda pomoct zaměstnavatelům jedním se svých opatřeních, díky kterému můžou zaměstnavatelé výrazně ušetřit na energiích v následující topné sezoně.

Dne 26. září 2022 vláda schválila usnesením č. 813  návrh nařízení Ministerstva zdravotnictví, které mění Nařízení Vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., rozlišuje mezi různými třídami práce, pro které vždy stanovuje možnou minimální a maximální teplotu na pracovišti. Zatímco při výkonu práce s minimální fyzickou aktivitou, kam řadíme např. kancelářskou, administrativní či laboratorní práci, dojde k poklesu minimální možné teploty ze současných 22°C na 18°C. Změna nastává také u profesí vykonávaných převážně vsedě, které jsou spojeny s lehkou manuální prací rukou, jako je např. pokladní, švadlena, řidič osobního vozidla či operátor výroby, kde byla snížena nejnižší možná minimální teplota z dosavadních 18°C na 16°C. Snížení teplot se dotklo také sanitárních zařízení, kde zaměstnanci tráví zpravidla jen nepatrnou část pracovní doby. V umývárnách a sprchách bude nově možné topit pouze na 19°C z původních 22°C, popř. 25°C.  V šatnách se pro změnu sníží teplota z 20°C na 18°C a na záchodech z původních 18°C teplota klesne dokonce na pouhých 15°C.

Ačkoliv se změna může zdát zanedbatelná, umožňuje zaměstnavatelům ušetřit až deseti tisíce ročně. Samozřejmě připadají v úvahu i další opaření zaměstnavatele v boji proti vysokým cenám energií, jako je např. umožnit zaměstnancům pracovat z domova, zkrátit pracovní dobu či změnit prostory pracoviště, to však již záleží čistě na úvaze zaměstnavatele.

Znění nově přijatého opatření o snížení teplot na pracovištích může efektivně pomoct zaměstnavatelům se snížením výdajů na jejich činnost, nicméně nemění nic na povinnosti zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům na pracovišti.