Nová oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem (DAC 7)

Směrnicí Rady EU č. 2021/514 ze dne 22. března 2021 (dále jen „DAC 7“) došlo k zavedení oznamovací povinnosti provozovatelů digitálních platforem. Nově shromážděné informace budou provozovatele digitálních platforem povinni poskytovat daňovým orgánům za účelem zajištění vyšší transparentnosti digitálního prostoru. Implementační zákon z pera ministerstva financí, jímž se má obsah směrnice promítnou do českého práva, míří do připomínkového řízení.

 

Co se rozumí (digitální) platformou?

DAC 7 definuje platformu jako kterýkoli software, včetně internetové stránky nebo její části a aplikací, včetně mobilních aplikací, dostupný uživateli, umožňující spojení prodejců s jinými uživateli za účelem provádění příslušné činnosti přímo či nepřímo pro tyto uživatele. Zahrnuje rovněž všechny způsoby výběru a platby protiplnění ve vztahu k příslušné činnosti.

Za platformu se však pro účely směrnice nepovažuje software, který bez dalšího zásahu do provádění příslušné činnosti umožňuje výhradně (i) zpracování plateb ve vztahu k příslušné činnosti, (ii) uživatelům zařadit příslušnou činnost do nabídky nebo ji propagovat či (iii) přesměrování nebo převedení uživatelů na platformu.

Provozovatelem platformy se pak rozumí subjekt, který uzavírá smlouvy s prodejci tak, aby byla platforma zpřístupněna těmto prodejcům plně nebo zčásti.

Příslušná činnost

Příslušnou činností směrnice rozumí činnost prováděnou za protiplnění a zahrnuje (i) pronájem nemovitého majetku, včetně obytných nemovitostí a nemovitostí určených k podnikání, jakož i jakéhokoli jiného nemovitého majetku a parkovacích míst, (ii) osobní služby, (iii) prodej zboží a (iv) pronájem jakéhokoli druhu dopravy.

Oznamovací povinnost se uplatní kupříkladu v případě platforem zprostředkovávajících ubytovací služby jako Airbnb či Booking.com, neboť v jejich případě dochází ke spojení uživatelů nabízejících ubytování s jinými uživateli za účelem pronájmu nemovitostí. Oznamovací povinnost bude dopadat také např. na platformy zprostředkovávající či zajišťující přepravní služby(Liftago, Uber, Bolt, Kiwi.com atd.), jelikož jejichž prostřednictvím uživatelé (prodejci) nabízejí své služby ostatním uživatelům a lze je zařadit pod „osobní služby“. S nejvyšší pravděpodobností se povinnost shromažďovat informace nevyhne rovněž nejrůznějším „slevovým portálům“(Slevomat), cestovním agenturám (Invia) či platformám pro internetové aukce (Aukro.cz). Všechny tyto platformy umožňují uživatelům (prodejcům) najít potencionální zákazníky pro své zboží či služby.

Rozsah oznamovaných informací

DAC 7 vyžaduje shromažďování vybraných informací o digitální platformě, provozovateli digitální platformy či uživatelích (prodejcích) využívajících digitální platformu k prodeji zboží nebo nabízení služeb. Shromážděné informace je provozovatel platformy povinen daňovému orgánu příslušného státu sdělit vždy do 31. ledna následujícího roku.

Díky informacím poskytovaným povinnými subjekty budou mít daňové orgány přehled o transakcích provedených jejich uživateli, což může mít vliv na provádění kontrol plnění daňových povinností subjektů, zejména řádného vykazování a danění příjmů získaných prostřednictvím online platforem provozovaných povinnými subjekty.

Povinnosti plynoucí z DAC 7 by měly začít platit od 1. ledna 2023, přičemž první oznamovací povinnost jsou provozovatelé povinni učinit do konce ledna 2024. Provozovatelům platforem tak nezbývá, aby se s novými pravidly včas seznámili a vyhnuli se tak případným sankcím, jež DAC 7 přináší.

-JK-