Omezení marketingových volání a změna principu používání cookies

Novela zákona o elektronických komunikacích, která byla dne 27. 9. 2021 podepsána prezidentem republiky, posiluje ochranu spotřebitele a dochází jí ke sjednocení v rámci EU. Novela stanoví přísnější pravidla pro reklamní telefonické nabídky a mění u cookies souborů princip opt-out na princip opt-in.

Jednou z nejviditelnějších změn, které novela přináší, jsou přísnější pravidla pro tzv. marketingová volání. Doposud platilo, že osoba, která si nepřeje být kontaktována, musí vyslovit nesouhlas. Novelou dojde k obrácení zavedeného principu. To znamená, že pokud osoba neudělí souhlas, platí, že si reklamní telefonické nabídky nepřeje.  V případě, že podnikatel bude kontaktovat osobu, která s tímto druhem hovorů nesouhlasí, hrozí mu pokuta až do výše 50 milionů Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období. „Změna zajistí lepší prokazatelnost, a tedy i možnosti trestání případných porušení zákona, čímž jednoznačně dojde k posílení postavení českých spotřebitelů. Nepochybně také nastane určitá kultivace podnikatelského prostředí a jeho narovnání pro společnosti, které dnes daných nepřijatelných praktik nezneužívají.“ říká Lukáš Zelený, člen Rady Telekomunikačního úřadu.

 

Novelou dále dojde ke změně i tzv. cookies (pozn. malé soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče odesílají do počítače, kde se ukládají na pevném disku a které umožňují zaznamenávat informace o návštěvnosti webu danými uživateli). Doposud se cookies zpracovávaly na principu opt-out, tzn., že je bylo možné získávat a zpracovávat do doby, než zpracování odmítne sám uživatel. Novela zavádí pro cookies princip opt-in, na základě kterého bude použití cookies aktivováno souhlasem uživatele. Pokud uživatel souhlas neudělí, nebude možné cookies používat. Obecné formulace jako např. „souhlasím s používáním cookies“ nebudou po nabytí účinnosti novely dostačující. U souhlasu bude muset být zřejmé, co je jeho obsahem a k čemu budou získaná data využita. Z potřeby udělení souhlasu budou existovat samozřejmě výjimky (např. u technických cookies).

-VJ-