Entries by Marketing

Nekonečný příběh skončil, novela pandemického zákona byla přijata

I přes všechny obstrukce se nakonec Poslanecké sněmovně podařilo schválit novelu pandemického zákona, která má reagovat na aktuální epidemiologickou situaci a také poskytnout lepší právní podklad pro mimořádná opatření. Právě nedostatek zákonného podkladu byl také důvodem pro zásahy Nejvyššího správního soudu do mimořádných opatření. V tomto článku se tedy podíváme na některé aspekty této novely. […]

Žádný legitimní důvod rozdílného zacházení

Nejvyšší správní soud část sporného opatření spolu s argumenty navrhovatele přezkoumal a určil, že bod I čl. 18 mimořádného opatření je v rozporu se zákonem, neboť s navrhovatelem (potažmo i dalšími osobami s naměřenými protilátkami) bylo zacházeno rozdílně než s osobami, které se nechaly očkovat či nemoc prodělaly. Při posouzení, zda došlo k porušení čl. 1 odst. 1 Listiny „lidé jsou […]

K aktuálnímu stavu ochrany oznamovatelů (tzv. whistleblowerů)

Ačkoliv Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákon na ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowerů) doposud neschválila, došlo k 17. 12. 2021 k uplynutí dvouleté transpoziční lhůty směrnice o ochraně oznamovatelů. V důsledku toho získává směrnice tzv. přímý vertikální účinek. Práva a povinnosti plynoucí ze směrnice se tak stávají přímo použitelnými a závaznými.  Uplynutí transpoziční lhůty  V oběžníku naší […]

Historický milník – uzákonění zahrádkářské činnosti

K radosti českých zahrádkářů vstoupil dne 1. 12. 2021 v účinnost zákon č. 221/2021 Sb., o podpoře zahrádkářské činnosti (dále jen „zahrádkářský zákon“), jímž došlo k historicky prvnímu zakotvení zahrádkářské činnosti v českém právním řádu. Zákon definuje například zahrádkářský spolek či osadu, propachtování a nájem pozemků pro zahrádkářskou činnost či povinnosti orgánů veřejné správy při podpoře zahrádkářské činnosti. Zahrádkářský […]

Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem při výkonu závislé práce

  Sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli o tom, kdo je odpovědný za vzniklou škodu, není v praxi rozhodně málo a často tento typ sporů končí až u soudu. Problematikou se nedávno zabýval i Nejvyšší soud a v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1029/2021 jasně stanovil, že v takových případech nese na bedrech odpovědnost výlučně zaměstnavatel. Nejvyšší soud rozhodoval […]

Nejvyšší soud se zabýval nabídkou veganské stravy ve vazbě

Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 4133/2019 zabýval případem, kdy žalobce strávil sedm a půl měsíce ve vazební věznici a přes své opakované žádosti a stížnosti mu věznice nenabídla veganskou stravu. Nejvyšší soud rozhodl, že žalobce má na veganskou stravu právo. Žalobce je dlouhodobě vegan a z etických důvodů odmítá konzumaci živočišných výrobků. Na […]

MOOT COURT na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Dne 25. 11. 2021 proběhlo Simulované soudní jednání v rámci předmětu „Deutsches und Österreichisches Prozessrecht“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Studenti měli za téma výpověď z nájemní smlouvy, což jím očividně přesně sedlo, neboť se s tematikou poprali na výbornou! Právě proto bychom chtěli studentům poděkovat a pogratulovat ke skvělému výkonu! S ohledem na epidemiologickou […]

Padělání certifikátů jako trestný čin

Padělání nebo předložení falešného covid certifikátu může dle vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství naplnit skutkovou podstatu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, za nějž lze pachateli uložit trest až 3 roky odnětí svobody. Z důvodu zpřísňujících se proticovidových opatření a rozšiřování povinnosti prokazovat se platným covidovým certifikátem vydalo Nejvyšší […]

Jaké jsou požadavky na výzvy správce daně a co spadá pod majetek vytvořený vlastní činností?

Nejvyšší správní soud (NSS) se v rozsudku ze dne 6. 9. 2021, č. j. 2 Afs 232/2020 – 70, zabýval případem Nemocnice Kolín, které správce daně neuznal nárok na odpočet DPH. NSS se v tomto rozsudku vyjádřil k náležitostem výzvy správce daně k odstranění pochybností. Dále se vyjádřil k tomu, zda lze budovu postavenou „na klíč“ považovat za dlouhodobý majetek […]